czwartek, 9 lutego 2017

Trzeba zmniejszyć liczbę kalek w Polsce    Z przeprowadzonej ostatnio przez Instytut Spraw Społecznych analizy skutków wypadków przy pracy wynika, że około 30% przypadków ciężkiego kalectwa można było uniknąć, gdyby zastosowano w porę
i we właściwy sposób pierwszą pomoc. Najczęstszą przyczyną ciężkich następstw w tych wszystkich wypadkach były zakażenia przyranne. 
    Pierwszej pomocy nie wolno improwizować - powinna ona być zorganizowana - wszystko do niej powinno być przygotowane: i sprzęt i leki i ludzie. Powstaje przy tym wiele pytań natury organizacyjnej: gdzie leżą granice odpowiedzialności kierownictwa zakładu pracy, w którym zdarzył się wypadek i od jakiego momentu zaczyna się obowiązek udzielania pomocy przez Ubezpieczalnię, jak powiązać tę akcję z terytorialną organizacją ratownictwa, na kim ciąży obowiązek transportu chorego itp. Na pytania te i na cały szereg innych daje odpowiedź praca prof. dra B. Nowakowskiego "Organizacja pierwszej pomocy
w zakładach pracy", której obecnie ukazało się drugie wydanie nakładem Instytutu Spraw Społecznych.
    Główny cel społeczny, jakiemu służy ta książka: zmniejszenie liczby kalek w Polsce - wystarczająco tłumaczy jej wielką poczytność. Zdaniem autora - dobra organizacja pierwszej pomocy łączy się ściśle
z atmosferą zaufania i spokojnej pracy, a więc pośrednio wpływa dodatnio i na wydajność pracy. 

Źródło: Droga do zdrowia, 8/1939
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz